Warunki sprzedaży

PRZEGLĄD

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez firmę Arkadia Dalia. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Arkadia Dalia. Arkadia Dalia oferuje tę Witrynę, w tym wszystkie informacje, narzędzia i produkty dostępne z tej witryny dla Ciebie, klienta, pod warunkiem akceptacji przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.

Odwiedzając naszą witrynę i/lub kupując nasze Produkty, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki sprzedaży”), w tym dodatkowych warunków i zasad, o których mowa w niniejszym dokumencie i/lub dostępnych za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich klientów witryny, w tym między innymi użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawców, klientów, handlowców i/lub autorów treści.

Przed złożeniem zamówienia upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś Warunki.

Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które są dodawane do obecnego sklepu, również podlegają Warunkom sprzedaży. W każdej chwili możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków sprzedaży na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków sprzedaży poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany na Shopify.com Zapewniają nam platformę handlu elektronicznego online, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty.

ROZDZIAŁ 1 - REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Zgadzając się na niniejsze Warunki sprzedaży, oświadczasz, że jesteś co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na zezwalać na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na Twoim utrzymaniu.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, używając Produktu, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków ani wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

SEKCJA 2 - PRODUKTY

Produkty te są dostępne wyłącznie online za pośrednictwem strony internetowej. Produkty te mają ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlić kolory i obrazy naszych Produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. W indywidualnych przypadkach możemy skorzystać z tego prawa. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Każda oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna tam, gdzie jest to zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania.

ROZDZIAŁ 3 - CENY, DOSTAWA I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Opłata za dostawę wynosi 3,95 GBP dla każdego zamówienia poniżej 35 GBP.

Bezpłatna dostawa przy zamówieniach powyżej 35 GBP.

Po złożeniu Zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie zrealizować Twojego zamówienia, poinformujemy Cię o tym przy najbliższej okazji.

Przyjmując i przetwarzając Zamówienia dokładamy najwyższej staranności i postaramy się dostarczyć Twoje Produkty na Twój adres, zgodnie z wybraną przez Ciebie opcją dostawy. Staramy się wysyłać Zamówienia w możliwie najkrótszym czasie iw kolejności ich składania.

Przed złożeniem Zamówienia zostaną Państwo poinformowani o przewidywanych szczegółach dostawy. Po złożeniu Zamówienia otrzymasz e-mail z potwierdzeniem ze szczegółami oczekiwanej dostawy.

SEKCJA 4 — DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia, które u nas złożysz. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub w ramach tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówień korzystających z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z e-mailem i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Zgadzasz się na podanie aktualnych, pełnych i dokładnych informacji o zakupie i koncie dla wszystkich zakupów dokonywanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów .

ROZDZIAŁ 5 — NARZĘDZIA OPCJONALNE

Za Produkty można zapłacić na różne sposoby określone poniżej.

Karta kredytowa lub karta debetowa

Możesz wprowadzić dane dotyczące płatności w momencie składania Zamówienia przy użyciu ważnej karty kredytowej lub debetowej. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia ważności karty kredytowej lub debetowej. Możemy odrzucić zamówienia w zależności od wyniku tej kontroli.

PayPal

Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia ważności konta PayPal, czy środki są wystarczające do pokrycia zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

Zapewniamy, że każda transakcja dokonywana przez Ciebie i wszelkie dane osobowe, które podajesz, są bezpieczne. Kiedy składasz i zamawiasz, kodujemy Twoje dane.

SEKCJA 6 – DANE OSOBOWE

Przekazywanie przez nas danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.

SEKCJA 7- BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami w naszej Witrynie mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów przewozu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia).

SEKCJA 8 — ZABRONIONE ZASTOSOWANIA

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach sprzedaży, zabronione jest korzystanie ze strony lub jej zawartości:

(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem;

(b) nakłaniania innych osób do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem;

(c) naruszać jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe przepisy, zasady, prawa lub lokalne zarządzenia;

(d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób;

(e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminowania ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, narodowość lub niepełnosprawność;

(f) podania nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;

(g) przesyłać lub przesyłać wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu;

(h) do zbierania lub śledzenia danych osobowych innych osób;

(i) do spamowania, phishingu, pharm, pretext, spider, crawl lub scrape;

(j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; Lub

(k) ingerować lub obchodzić funkcje bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

ROZDZIAŁ 9 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej Witryny będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Witrynę na czas nieokreślony lub anulować Witrynę w dowolnym momencie, bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Witryny odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Wszystkie produkty dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem Witryny są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „w stanie, w jakim się znajdują” i „w miarę dostępności” do użytku użytkownika, bez jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkich dorozumianych gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszalności.

W żadnym wypadku Arkadia Dalia, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne, lub wynikowe wszelkiego rodzaju szkody, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub jakiekolwiek podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez użytkownika z jakichkolwiek produktów lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w dowolnej treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w związku z w wyniku korzystania z jakiegokolwiek produktu zamieszczonego, przesłanego lub w inny sposób udostępnionego za pośrednictwem Witryny, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

SEKCJA 10 — ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Arkadia Dalia i naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, poniesionych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków sprzedaży lub dokumentów, do których one się odnoszą, lub naruszeniem przez użytkownika jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.

SEKCJA 11 — ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków sprzedaży zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie mimo to wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków Sprzedaży, takie ustalenie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ROZDZIAŁ 12 - ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania umowy pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki sprzedaży obowiązują do czasu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki sprzedaży w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie spełniłeś któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków sprzedaży, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a ty będziesz nadal odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia wypowiedzenia włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszej Witryny (lub dowolnej jej części).

ROZDZIAŁ 17 - CAŁOŚĆ UMOWY

Niewykonanie lub nieegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki sprzedaży oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas w tej Witrynie stanowią całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i regulują korzystanie z Witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków sprzedaży).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszego Regulaminu nie będą interpretowane na niekorzyść autora.

ROZDZIAŁ 14 - PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Warunki sprzedaży i wszelkie odrębne umowy, na mocy których dostarczamy Ci Produkty, podlegają prawu Zjednoczonego Królestwa i zgodnie z nim będą interpretowane.

ROZDZIAŁ 15 – ZMIANY WARUNKÓW USŁUGI

Możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję Warunków korzystania z usługi w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej strony internetowej pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.

SEKCJA 16 - INFORMACJE O FIRMIE

Arkadia Dalia

Apartament 373

Brama Notting Hill 22

LONDYN, W11 3JE

Pytania dotyczące Regulaminu sprzedaży prosimy kierować na adres arkadia@arkadiadalia.com